Công văn 2632/CT-TTHT 2015: chi phí được trừ khi tính thuế tndn Cục thuế TP.HCM

Chủ đề thuộc danh mục 'THUẾ TNDN' được đăng bởi ktvn, 12/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  Trả lời văn bản số 02/KT-GVN15 ngày 11/02/2015 của Công ty về chính sách thuế; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
  Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định về các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:
  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp.
  ..”
  Căn cứ Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Tiết e, Điểm 2.2 và Điểm 2.31 Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014):
  “…
  “2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

  – Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.
  Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ lương thực hiện trong năm chia : 12 tháng. Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
  …”.

  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có khoản chi mang tính chất phúc lợi cho người lao động (chi hỗ trợ chi phí giữ trẻ cho lao động nữ đã ký hợp đồng lao động với Công ty), nếu tổng khoản chi có tính chất phúc lợi (trong đó có khoản chi hỗ trợ này) không vượt quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Khoản chi hỗ trợ này phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động để tính thuế TNCN theo quy định.
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 12/9/16

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...