Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh tk 2291

Chủ đề thuộc danh mục 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' được đăng bởi cauthangkinhhp, 25/7/22.

 1. cauthangkinhhp

  cauthangkinhhp MEMBER

  Tham gia:
  25/7/22
  Số bài viết:
  17
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  Thạnh Xuân 21, phường thạnh xuân, q12
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Tài khoản 2291 – Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Tài khoản này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
  Nguyên tắc kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

  1. a) Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần giá trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục đích kinh doanh bị giảm so với giá trị ghi sổ.
  2. b) Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.
  3. c) Việc trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh được thực hiện ở thời điểm lập Báo cáo tài chính:
  – Nếu số dự phòng phải lập năm nay cao hơn số dư dự phòng đang ghi trên sổ kế toán thì doanh nghiệp trích lập bổ sung số chênh lệch đó và ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.
  – Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết thì doanh nghiệp hoàn nhập số chênh lệch đó và ghi giảm chi phí tài chính.
  MỨC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG
  Mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán=Gía trị khoản ĐTCK đang ghi trên sổ tại thời điểm lập BCTCGía trị chứng khoán thực tế trên thị trường
  Phương pháp kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

  a) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh, nếu số phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
  Có TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291).
  b) Khi lập Báo cáo tài chính, căn cứ vào biến động giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh, nếu số phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:
  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291)
  Có TK 635 – Chi phí tài chính.
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh sau khi bù đắp tổn thất, nếu còn được hạch toán tăng vốn nhà nước, ghi:
  Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2291)
  Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (số chưa được dự phòng)
  Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh (số được ghi giảm khi xác định giá trị doanh nghiệp)
  Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (số dự phòng đã lập cao hơn số tổn thất).
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Trích tài liệu tài liệu tại Cty ABC liên quan đến các loại chứng khoán như sau: (Đơn vị tính: 1000đ)
  I. Ngày 1/1/N, SD TK 121:0; SD TK 2291:0
  Các nghiệp vụ phát sinh năm :
  1. Ngày 15/03/N, ABC mua 20.000 cổ phiếu CTy X nhằm mục đích mua vào bán ra và hưởng chênh lệch mua bán. Cổ phiếu CTy X có mệnh giá 10/1cp, giá mua 12/1cp, tổng chi phí mua 40.000. Toàn bộ giá mua và chi phí mua được thanh toán bằng TGNH.
  2. Ngày 25/4/N, ABC mua 10.000 trái phiếu dài hạn Cty M nhằm mục đích mua vào, bán ra và hưởng chênh lệch mua bán. Trái phiếu Cty M có mệnh giá 100/1cp, giá mua 105/1tp,tổng chỉ phí mua 50.000. Toàn bộ giá mua và chi phí mua được thanh toán bằng TGNH
  3. Tại ngày 31/12/N, giá thị trường của cổ phiếu Cty X: 11/1cp, trái phiếu Cty M: 120/1tp
  ABC quyết định trích lập dự phòng GG CKKD theo quy định. (cổ phiếu Công ty X và Trái phiếu Công ty M là chứng khoán niêm yết)
  III. Trong năm N+1:
  Ngày 3/5/N+1, ABC bán 20.000 cổ phiếu công ty X, giá bán 10/1cp. Chi phí bán 10.000, toàn bộ TT bằng TGNH
  Ngày 25/6/N+1, ABC bán 5.000 trái phiếu dài hạn Cty M gía 130/1tp. Tổng chi phí bán 60.000. Toàn bộ giá bán và chỉ phí bán được thanh toán bằng TGNH
  Tại ngày 31/12/N+1, giá thị trường của trái phiếu Cty M: 105/1tp
  ABC lập dự phòng giảm giá CKKD theo quy định.
  BÀI GIẢI [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Hoặc coi bài giải chi tiết tại đây : [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
   
  Tags:
 2. cauthangkinhhp

  cauthangkinhhp MEMBER

  Tham gia:
  25/7/22
  Số bài viết:
  17
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  Thạnh Xuân 21, phường thạnh xuân, q12
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
 3. cauthangkinhhp

  cauthangkinhhp MEMBER

  Tham gia:
  25/7/22
  Số bài viết:
  17
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  Thạnh Xuân 21, phường thạnh xuân, q12
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Lập báo cáo thuế, quyết toán thuế, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, Xử lý chứng từ kế toán của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế.
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Báo cáo thuế định kỳ, báo cáo thuế cuối[Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link] năm, báo cáo thuế đặc thù với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.
  Báo cáo tài chính

  Làm báo cáo tài chính cuối năm, hoàn thiện sổ sách kế toán, sẵn sàng cung cấp số liệu cho cơ quan thuế khi nhận được quyết định quyết toán.
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]uế

  Chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp trước khi quyết toán thuế. Thực hiện nhanh chóng kịp thời, giảm thiểu chi phí, rủi ro cho doanh nghiệp.
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Công ty dịch vụ kế toán TPHCM giúp doanh nghiệp làm chữ ký số và hóa đơn điện tử phục vụ cho việc bán hàng và hoạt động sản xuất kinh doanh.
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...