Hướng dẫn định khoản tài khoản 012 trên phần mềm kế toán dự toán BQP

Chủ đề thuộc danh mục 'PHẦN MỀM KẾ TOÁN DỰ TOÁN 2018 - BỘ QUỐC PHÒNG' được đăng bởi ktvn, 15/7/19.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm

  CỤC TÀI CHÍNH
  PHÒNG CHẾ ĐỘ QL-HL  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019
  Kính gửi: Các đơn vị.
  Để đảm bảo đối chiếu số liệu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới về kinh phí thực nhận, thực chi và quyết toán (tại bản thân mỗi cấp), Cục Tài chính bổ sung 02 tài khoản chi tiết của Tài khoản 012 – Lệnh chi tiền thực chi. Phòng Chế độ quản lý – Huấn luyện/Cục Tài chính hướng dẫn các đơn vị mở tài khoản chi tiết và phương pháp hạch toán trên các tài khoản chi tiết như sau:
  1. Về mở thêm tài khoản chi tiết
  Các đơn vị mở thêm 02 tài khoản chi tiết (cấp 4) trong các tài khoản cấp 3 của tài khoản 012 như sau:
  - Tài khoản 012xx1 – Kinh phí thực nhận, thực chi.
  - Tài khoản 012xx2 – Kinh phí được quyết toán.
  1. Hướng dẫn hạch toán trên 02 tài khoản trên như sau
  2.1. Đối với Tài khoản 012xx1 - Kinh phí thực nhận, thực chi
  * Tác dụng: Tài khoản này phản ánh kinh phí thực nhận của cấp trên, cấp cho cấp dưới và thực chi của bản thân đơn vị.
  * Cách ghi:
  - Bên Nợ: Phản ánh kinh phí nhận của cấp trên (ghi dương) và kinh phí cấp cho cấp dưới (là đơn vị dự toán cấp 4 trở lên, ghi âm) bằng tiền mặt, tiền gửi.
  - Bên Có: Phản ánh số chi kinh phí tại bản thân (bao gồm cả chi bằng rút dự toán và tiền mặt, tiền gửi).
  2.2. Tài khoản 012xx2 – Kinh phí được quyết toán
  * Tác dụng: Tài khoản này phản ánh số chi kinh phí tại bản thân đơn vị được cấp trên xác nhận quyết toán.
  * Cách ghi:
  Khi được cấp trên quyết toán kinh phí, đơn vị ghi âm 02 bên Tài khoản 012xx2 – Kinh phí được quyết toán (số chi của bản thân được quyết toán)./.


  KT. TRƯỞNG PHÒNG
  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)  Đại tá Lê Văn Út
   

  Files được đính kèm:

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...