Khai sai dữ liệu trên hồ sơ khai thuế và hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh

Chủ đề thuộc danh mục 'QUẢN LÝ, KÊ KHAI THUẾ - THỦ TỤC HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ' được đăng bởi yugioh123, 13/10/16.

 1. yugioh123

  yugioh123 Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  27/9/16
  Số bài viết:
  24
  Thích đã nhận:
  64
  Điểm vinh dự:
  12 Điểm
  Thực hiện chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành thuế. Tổng cục thuế đã triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) trong quản lý thuế. Ứng dụng có quy tắc hạch toán chặt chẽ, tuân thủ theo các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế. Thông qua ứng dụng, cơ quan thuế đã phát hiện những nội dung sai sót trên hồ sơ khai thuế của DN. Để đảm bảo dữ liệu quản lý thuế được chính xác, hạn chế sai sót, gây phiền hà đến doanh nghiệp, những nội dung tờ khai mà doanh nghiệp đã khai sai cần chỉnh sửa, hướng dẫn cách chỉnh sửa, đồng thời liệt kê những nội dung sai sót DN chưa mắc phải nhưng đã có nhiều doanh nghiệp mắc phải để quý doanh nghiệp lưu ý khi thực hiện khai thuế.
   

  Files được đính kèm:

  • Tên File : tai lieu huong dan ke khai.doc
   Kích thước File:
   128,5 KB
   Lượt xem:
   18 Lần
   Giá:
   0 Điểm

   Sử dụng điểm vinh dự để tải file đính kèm

   Điểm vinh dự đang có:
   N/A Điểm
 2. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  Nhóm 1: Sai sót về số liệu kê khai:
  1.1. Lỗi 1: Kê khai sai chỉ tiêu [22]-Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT.
  - Nguyên tắc kê khai: Tại các tờ khai mẫu 01/GTGT, chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ
  trước liên kề.
  Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung, so với tờ khai chính thức nêu phát sinh tăng, hoặc giảm số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm hoặc giảm số tiền phải nộp và tính tiền chậm nộp (nếu có); nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ thì số chênh lệch tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [38] hoặc [37] trên tờ khai kỳ hiện tại.
  - Nội dung khai sai: Tờ khai 01/GTGT doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [22] không bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
  Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau:

  Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót làm tăng hoặc giảm chỉ tiêu [43] trên TK chính thức và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung sau đó doanh nghiệp thường lấy số liệu trên chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung kỳ trước liền kề để đưa vào chỉ tiêu [22] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc tờ khai kỳ sau phải có chỉ tiêu [22] bằng chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, đồng thời phải kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.
  Hai là: Doanh nghiệp đà điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đà chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm số liệu
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:
  Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 01/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác như [40], [41 ], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22] của phần mềm hỗ trợ kê khai.
  Bước 2:
  -
  Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:
  Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của tờ khai kỳ hiện tại. Việc khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [22] - chỉ tiêu [43] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.

  • Đối với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên:
  Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng
  * Ví dụ 1: Lỗi kê khai sai chỉ tiêu [22] - thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên TK mẫu số 01/GTGT

  • Ví dụ 1.1: Kê khai chỉ tiêu [22] kỳ sau khác chỉ tiêu [43] kỳ trước liền kề, đồng thời khai thiếu chỉ tiêu [37], [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại khi thực hiện khai bổ sung.
  Ngày 20/2/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2015 có số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau - chỉ tiêu [43] là: 50.000.000 đồng
  Ngày 15/3 doanh nghiệp phát hiện sai sót (có khoản doanh thu tháng 1/2015 giảm 300.000.000 đồng, thuế GTGT 10% giảm là 30.000.000 đồng ) dẫn đến thuế GTGT đầu ra tháng 1/2015 giảm 30.000.000 đồng, doanh nghiệp lập tờ khai bổ sung có VAT đầu ra giảm 30.000.000 đồng, theo đó chỉ tiêu còn được khấu trừ trên tờ khai bổ sung này tăng lên 30.000.000 đồng thành 80.000.000 đồng
  Ngày 20/3/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2015 có chỉ tiêu [22] - Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyến sang là: 80.000.000 VNĐ và không khai vào chỉ tiêu [38] tờ khai nàv số tiền 30.000.000 đồng (số tiền điều chinh tăng số thuế còn được khấu trừ kỳ trước)
  Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2015) không bằng với chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước (tháng 1/2015) và thiếu một nghiệp vụ khi khai bổ sung, điểu chỉnh trong trường hợp điều chỉnh tăng giảm số thuế còn khấu trừ kỳ trước thì đều phải khai vào chỉ tiêu [38] hoặc [37] tương ứng trên tờ khai kỳ hiện tại.
  Ngày 15/6/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc cơ quan thuế thông báo. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:
  Bước l: Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2015 điều chỉnh chỉ tiêu [22] có số đúng bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức tháng 01/2015 là 50.000.000 đồng.

  Bước 2: Khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2016 phải kê khai vào chỉ tiêu [37] số tiền 30.000.000 đồng (để sửa lỗi đã kê khai chỉ tiêu [22] kỳ tháng 2/2015 không bằng chỉ tiêu [43] kỳ tháng 1/2015). Đồng thời kê khai vào chỉ tiêu [38] tờ khai này số tiền 30.000.000 đồng (để sửa lỗi doanh nghiệp khi điều chỉnh tăng số thuế được khấu trừ kỳ tháng 1 /2015 nhưng doanh nghiệp chưa khai chỉ tiêu [38] kỳ phát hiện là tháng 2/2015).
  • Ví dụ 1.2: Kê khai chỉ tiêu [22] kỳ sau khác chỉ tiêu [43] kỳ trước liền kề trên tờ khai mẫu 01/GTGT
  Ngày 18/2/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2015 có số thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau - chỉ tiêu [43] là 50.000.000 đồng
  Ngày 20/3/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2015 có chỉ tiêu [22] - Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 40.000.000 đồng. (lỗi này có thể do copy nhầm kỳ hoặc đánh máy sai ...)
  Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế CTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2015) không bằng với chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước (tháng 1/2015).
  Ngày 15/6/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

  Bước 1: Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung cho kỳ tính thuế tháng 02/2015 điều chỉnh chỉ tiêu [22] có số đúng bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức tháng 01/2015 là 50.000.000VNĐ.
  Bước 2: Khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2016 doanh nghiệp thực hiện kê khai vào chỉ tiêu [38] điều chỉnh tăng số thuế GTGT được khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng.

  1.2. Lỗi 2: Kê khai sai chỉ tiêu [21] (mẫu 02/GTGT) - Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang
  - Nguyên tắc kê khai: Tại tờ khai mẫu (02/GTGT), chỉ tiêu thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu [21]) phải bằng chỉ tiêu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [32]) của tờ khai
  chính thức kỳ trước liền kề.
  Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức nếu phát sinh tăng, hoặc giảm số thuế phải nộp thì doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm hoặc giảm số tiền phải nộp và tính tiền chậm nộp (nếu có); Nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ thì số chênh lệch tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai kỳ hiện tại​
  - Nội dung khai sai: Trên tờ khai thuế GTGT dùng cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [21] không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
  Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau:

  Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung, sau đó doanh nghiệp đã lấy số liệu trên chỉ tiêu [32] của tờ khai bổ sung để đưa vào chỉ tiêu [21] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc kê chỉ tiêu [21] bằng chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, đồng thời phải kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.
  Hai là: doanh nghiệp đã điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm số liệu
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:
  Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [21] của phần mềm hỗ trợ kê khai.
  Bước 2: - Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:
  Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27] của tờ khai kỳ hiện tại, (Số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [21 I và chỉ tiêu [32]). Việc khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [21] - chỉ tiêu [32] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.

  • Đổi với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên:
  Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.
  * Ví dụ 2: Lỗi kê khai sai chỉ tiêu [21] (mẫu 02/GTGT) - Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang

  • Ví dụ 2.1: Kê khai sai chỉ tiêu [21] kỳ sau khác chỉ tiêu [32] kỳ trước liền kề trên cùng mẫu (mẫu 02/GTGT), đồng thời khai thiếu chỉ tiêu [25],[27] trên tờ khai chính thức khi kê khai điều chỉnh bổ sung.
  Ngày 18/2/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2015 có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau - chỉ tiêu [32] là 50.000.000 đồng.
  Ngày 10/3/2015, doanh nghiệp phát hiện kê thiếu, doanh nghiệp lập tờ khai kê khai bổ sung tăng số thuế GTGT mua vào cùa dự án đầu tư lên 20.000.000 đồng
  Theo đó số thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [32]) tăng 20.000.000 đồng ( =70.000.000 đồng)
  Ngày 20/3/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2015 có chỉ tiêu [21] - số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 70.000.000 đồng, và trên tờ khai này không kê chỉ tiêu [25] số thuế 20.000.000 đồng theo đúng quy tắc khai điều chỉnh
  Như vậy (doanh nghiệp đã khai thuế
  GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2015) không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước (tháng 1/2015) và thiếu nghiệp vụ kê khai vào tờ khai chính thức tháng 2/2015 số thuế GTGT điều chỉnh tăng (chỉ tiêu [25])
  Ngày 15/6/2016 doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:
  Bước 1: Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2015 điều chỉnh chỉ tiêu [21] giảm đúng bằng chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức tháng 01/2015 là 50.000.000 đồng
  Bước 2:
  Đồng thời, khi doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2016 thì kê khai vào chỉ tiêu [27] - Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của tháng 2/2015 là 20.000.000 đồng (để điều chỉnh nội dung đã kê khai tăng chỉ tiêu [21] kỳ tháng 2/2015 so với chỉ tiêu [32] kỳ tháng 1/2015). Đồng thời cũng trên tờ khai này kê vào chỉ tiêu [25] điều chinh tăng số tiền 20.000.000 đồng (để điều chỉnh nội dung tháng 2/2015 có điều chỉnh tăng thuế GTGT được khấu trừ nhưng chưa đưa vào chỉ tiêu [25] kỳ hiện tại).
  * Ví dụ 2.2
  Ngày 18/2/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 1/2015 có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau - chỉ tiêu [32] là 50.000.000 đồng.
  Ngày 20/3/2015, doanh nghiệp nộp tờ khai 02/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 2/2015 có chỉ tiêu [21] - số thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 40.000.000 đồng
  Như vậy doanh nghiệp đã khai thuế GTGT đầu kỳ sau (tháng 2/2015) không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước (tháng 1/2015)
  Ngày 15/6/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

  • Bước 1: Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 02/2015 điều chỉnh chỉ tiêu [21] tăng đúng bằng chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức tháng 01/2015 là 50.000.000 đồng. Các chỉ tiêu khác tăng giảm theo logic của phần mềm hổ trợ kê khai.
  - Bước 2: Đồng thời, doanh nghiệp nộp tờ khai chính thức kỳ tính thuế tháng 05/2016 kê khai điều chỉnh chênh lệch của tờ khai bổ sung kỳ tính thuế tháng 2/2015. Cụ thể kê khai vào chỉ tiêu [25] - Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của tháng 2/2015 là 10.000.000 đồng.

  • Lỗi 3: Kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT (số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ) không bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu 02/GTGT) có cùng nội dung.
  - Nguyên tắc kê khai: số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD chính cùng kỳ tính thuế (chỉ tiêu [40b]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT phải khớp với số thuế GTGT HHDV mua vào dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD chính cùng kỳ tính thuế (chỉ tiêu [28a]) trên tờ khai mẫu số 02/GTGT.
  - Nội dung khai sai: số thuế GTGT trên chỉ tiêu [28a] của tờ khai 02/GTGT không khớp với số thuế trên chỉ tiêu [40b] của tờ khai 01/GTGT cùng kỳ.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai có sai sót theo cách thức khai bổ sung, điều chỉnh. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai đồng thời tờ khai mẫu 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung cho 2 tờ khai trên cùng một thời điểm.
  Ví dụ 3: Lỗi khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT không bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai mẫu 02/GTGT.
  Doanh nghiệp có dự án đầu tư và thực hiện kê khai thuế GTGT theo mẫu 02/GTGT cùng với việc kê khai mẫu 01/GTGT;
  Tại kỳ tính thuế tháng 1/2015, số thuế GTGT của dự án đầu tư chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang là 50.000.000 đồng và số thuế GTGT đầu vào trong kỳ là 20.000.000 đồng; trong kỳ có số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh phải nộp là 30.000.000 đồng. Như vậy, doanh nghiệp sẽ thực hiện kết chuyển bù trừ số thuế đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với số thuế phài nộp của hoạt động
  kinh doanh chính với số tiền là 30.000.000 đồng ( để không phải đem tiền đi nộp thuế), số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau là 40.000.000 đồng (=50.000.000 + 20.000.000 - 30.000.000 ). Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai như sau:
  Tại tờ khai mẫụ 01/GTGT ngày 20/2/2015 có chỉ tiêu [40b] số thuế GTGT mua vào cúa dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của HĐSXKD cùng kỳ tính thuế số tiền là 30.000.000 đồng. Tại tờ khai mẫu 02/GTGT doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [28a] là 20.000.000 đồng và kê khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đàu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau là 50.000.000 đồng.
  Như vậy, doanh nghiệp đã kết chuyển bù trừ thuế GTGT từ dự án đầu tư sang bù trừ thuế GTGT phải nộp cùa hoạt động kinh doanh không đúng (Trên tờ khai mẫu 02/GTGT chỉ kết chuyển 20.000.000 đồng nhưng trên tờ khai 01/GTGT lại lập là 30.000.000 đồng) và xác định tờ khai sai trong trường hợp này là tờ khai mẫu 02/GTGT.
  Ngày 15/6/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần thực hiện những công việc sau:

  • Doanh nghiệp lập, nộp tờ khai 02/GTGT bổ sung điều chỉnh kỳ tháng 02/2015 điều chỉnh chỉ tiêu [28a] là 30.000.000 đồng, theo đó điều chỉnh chỉ tiêu [32] giảm từ 50.000.000 đồng còn 40.000.000 đồng.
  - Đồng thời, doanh nghiệp lập, nộp tờ khai chính thức kỳ tháng 5/2016 có chỉ tiêu [25] (chỉ tiêu điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước) số tiền 10.000.000 đồng

  • Lỗi 4: Kê khai sai MST của cá nhân tại các bảng kê kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN
  - Nguyên tắc kê khai: Khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập kê khai quyết toán thuế TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN) cần kê khai đúng các thông tin của các cá nhân làm công ăn lương trên các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05- 3/BK-TNCN.
  - Nội dung khai sai: Thông tin về MST của cá nhân làm công ăn lương trên các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN nộp cùng tờ khai 05/KK-TNCN không đúng.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Doanh nghiệp tự kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN kỳ tính thuế có sai sót để sửa lại MST đúng của cá nhân làm công ăn lương tại những dòng sai trên các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK- TNCN, 05-3/BK-TNCN hoặc khi cơ quan thuế có thông báo DN kê khai sai.
  Ví dụ 4: Lỗi kê khai sai MST của cá nhân tại các bảng kê kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN.
  Ngày 30/3/2016 doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 05/KK-TNCN kỳ tính thuế năm 2015 kèm theo các bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05- 2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN.
  Tại bảng kê 05-1/BK-TNCN doanh nghiệp đã ghi sai MST của một số cá nhân làm công ăn lương nên tờ khai ở trạng thái lỗi và không được hạch toán tại hệ thống quản lý thuế của cơ quan thuế.
  Tháng 05/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc cơ quan thuế thông báo sai sót. Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế
  TNCN (mẫu số 05/KK-TNCN) kỳ tính thuế năm 2015 ( tờ khai bổ sung lần thứ 1 hoặc lần tiếp theo) để sửa lại thông tin MST đúng của các cá nhân làm công ăn lương đã ghi sai tại bảng kê 051./BK-TNCN.

  Nhóm 2: Sai sót khi lập và nộp tờ khai:
  • Lỗi 5: Tờ khai trùng số lần kê khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế.
  - Nguyên tắc kê khai: Sau thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, DN phát hiện tờ khai chính thức (chỉ tiêu [02] lần đầu) có sai sót thì thực hiện lập tờ khai bổ sung lần 1. Nếu phát hiện tờ khai bổ sung lần 1 vẫn có sai sót thì doanh nghiệp thực hiện khai bổ sunglần 2, ... không lập tờ khai bổ sung trùng lần trong cùng 1 kỳ khai thuế.
  - Nội dung khai sai: Khi phát hiện tờ khai bổ sung bị sai sót doanh nghiệp khai lại nhưng ghi số lần điều chỉnh, bổ sung trùng với lần bổ sung của tờ khai điều chinh đã gừi lần trước trong cùng 1 kỳ khai thuế.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sữa lỗi sai: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót với số lần khai bổ sung phải bằng lần bổ sung của tờ khai bổ sung
  liền trước cộng thêm 1. ( Doanh nghiệp tra cứu tờ khai đã nộp qua trang web của tổng cục thuế và mở tờ khai xem trên tờ khai, xác định là DN đã nộp tờ khai bổ sung lần thứ mấy. Lưu ý lần nộp bổ sung khác với lần gửi)
  Ví dụ 5: Lỗi nộp trùng số lần kê khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế
  Ngày 15/04/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức tháng 03/2016. Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, ngày 22/04/2016 doanh nghiệp phát hiện sai sót và nộp tờ khai bổ sung lần 1. Ngày 27/4/2016, doanh nghiệp tiếp tục phát hiện sai sót nên tiếp tục gửi tờ khai bổ sung nhưng lại ghi tờ khai bổ sung lần 1 (thực chất đây là tờ khai bổ sung lần 2).
  Như vậy doanh nghiệp đã gửi 2 tờ khai bổ sung lần 1, Cơ quan thuế chỉ tiếp nhận tờ khai lần 1 doanh nghiệp gửi trước, còn tờ khai ghi lần 1 mà doanh nghiệp gửi sau sẽ không được hạch toán.
  Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần điều chỉnh như sau: Doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2016 với trạng thái là bổ sung lần 2 có toàn bộ số liệu như tờ khai bổ sung lần 1 mà doanh nghiêp gửi đi lần 2


  • Lỗi 6: DN kê khai sai trạng thái Tờ khai. DN đã nộp tờ khai chính thức, sau hạn nộp tờ khai DN lại tiếp tục nộp tờ khai chính thức thay vì phải nộp tờ khai bổ sung.
  - Nguyên tắc kê khai: Trường hợp DN đã nộp TK chính thức, khi đã hết hạn nộp TK chính thức mới phát hiện tờ khai chính thức đã nộp bị sai sót thì phải kê khai và nộp tờ khai bổ sung, không được nộp lại tờ khai chính thức thay thế. Việc nộp TK chính thức thay thế chỉ được thực hiện khi TK này vẫn còn trong hạn nộp hoặc đã quá hạn nộp nhưng doanh nghiệp chưa nộp tờ khai chính thức nào của kỳ kê khai đó.
  - Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức đúng hạn, sau thời hạn nộp mới phát hiện tờ khai chính thức sai sót, doanh nghiệp nộp lại tờ khai chính thức thay vì nộp tờ khai bổ sung.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung đối với tờ khai có sai sót và gửi lại cho cơ quan thuê tờ khai đã điều chỉnh, bổ sung.
  Ví dụ 6: Lỗi kê khai sai trạng thái Tờ khai
  Ngày 20/05/2016, doanh nghiệp nộp tờ khai 01/GTGT chính thức kỳ tính thuế tháng 04/2016. Sau hạn nộp tờ khai, ngày 23/05/2016, doanh nghiệp phát hiện sai sót và nộp tờ khai vẫn đánh dấu trạng thái tờ khai là chính thức
  Như vậy doanh nghiệp đã gửi tờ khai chính thức 2 lần trong đó có lần gửi sau khi đã hết hạn nộp tờ khai; Hệ thống quản lý thuế chỉ hạch toán ghi nhận tờ khai chính thức khi kỳ tính thuế đó doanh nghiệp chưa gửi tờ khai chính thức nào, hoặc doanh nghiệp đã gửi tờ khai chính thức nhưng phát hiện sai sót ngay khi vẫn trong hạn nộp tờ khai của kỳ kê khai đó.
  Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần điều chỉnh như sau: gửi lại tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 4/2016 với trạng thái bổ sung lần 1 thay cho tờ khai doanh nghiệp đang ghi là tờ khai chính thức mà doanh nghiệp gửi lần 2.


  • Lỗi 7: DN khai trùng kỳ tính thuế.
  - Nguyên tắc kê khai: Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý.
  - Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai 1 hoặc 2 tháng trong quý, sau đó doanh nghiệp nộp tờ khai quý hoặc doanh nghiệp đã kê khai tờ khai theo quý sau đó nộp tờ khai các tháng thuộc quý đó.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: DN xác định đúng đối tượng phải nộp TK tháng hay quý để thực hiện kê khai. Trường hợp kê khai sai thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy tờ khai sai kỳ tính thuế và cập nhật tờ khai có kỳ tính thuế đúng vào ứng dụng.
  Ví dụ 7: Lỗi khai trùng kỳ tính thuế
  Trước thời điểm tháng 3/2016, Doanh nghiệp xác định và đang kê khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) theo tháng, doanh nghiệp đã nộp tờ khai 01/GTGT tháng 1/2016 và tháng 2/2016. Tháng 3/2016 doanh nghiệp xác định lại là thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý và thực hiện nộp tờ khai quý 1/2016.
  Như vậy trong quý 1/2016 doanh nghiệp đã lập tờ khai theo tháng của 2 tháng và lại lập tờ khai theo quý là không đúng với nguyên tắc kê khai dẫn đến dữ liệu kê khai không được hạch toán.
  Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần điều chỉnh như sau: Xác định đúng đối tượng khai theo tháng hay quý, có văn bản đề nghị cơ quan thuế hủy tờ khai tháng 1/2016 và tháng 2/2016 nếu thuộc đối tượng khai theo quý; hoặc doanh nghiệp kê khai tiếp tháng 3/2016 và có văn bản đề nghị hủy tờ khai quý 1/2016 nếu thuộc đối tượng khai theo tháng.


  • Lỗi 8: DN thực hiện kê khai sai phương pháp tính thuế
  - Nguyên tắc kê khai: Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp tính trực tiếp (theo chu kỳ ổn định).
  - Nội dung khai sai: Doanh nghiệp đã kê khai sai mẫu tờ khai thuế GTGT so với phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp đang áp dụng.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:
  DN xác định đúng phương pháp tính thuế của đơn vị theo chu kỳ ổn định và thực hiện kê khai đúng mẫu tờ khai. Trường hợp kê khai sai DN phải thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện hủy tờ khai sai và cập nhật tờ khai đúng vào ứng dụng.
  Ví dụ 8: Lỗi kê khai sai phương pháp tính thuế
  Doanh nghiệp xác định kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (mẫu số 01/GTGT) nhưng lại nộp tờ khai GTGT theo phương pháp trực tiếp (mẫu số 04/GTGT) hoặc Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng lại nộp tờ khai GTGT theo phương pháp khấu trừ.
  Như vậy doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế GTGT không đúng mẫu quy định theo phương pháp tính thuế GTGT mà doanh nghiệp đang áp dụng nên tờ khai không được hạch toán.
  Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp thông báo cơ quan thuế hủy tờ khai thuế GTGT đã nộp sai mẫu và nộp lại tờ khai thuế GTGT theo mẫu đúng.


  • Lỗi 9: Doanh nghiệp không thuộc dối tượng được gia hạn nộp thuế nhưng khi kê khai lại tích vào ô gia hạn trên tờ khai
  - Nguyên tắc kê khai: Doanh nghiệp chi tích vào ô gia hạn trên Tờ khai thuế nếu thuộc các đối tượng dược gia hạn quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc được gia hạn theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.
  - Nội dung khai sai: DN không thuộc đối tượng được gia hạn nhưng khi kê khai thuê đã tích vào ô “Gia hạn” trên tờ khai.
  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Doanh nghiệp xác định đúng đối tượng được gia hạn nộp thuế. Nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp khai bổ sung điều chỉnh kỳ tính thuế có sai sót và bỏ nút tích ở ô gia hạn trên tờ khai.
  Ví dụ 9: Lỗi khai sai đối tượng gia hạn nộp thuế
  Ngày 20/3/2016 doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 2/2016 và đã tích vào ô “Gia hạn” trên tờ khai mặc dù doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn.
  Như vậy tờ khai của doanh nghiệp không được hạch toán do doanh nghiệp không thuộc dối tượng được gia hạn nộp thuế.
  Để khắc phục lỗi này, doanh nghiệp cần xác định đúng đối tượng được gia hạn nộp thuế. Nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp khai bổ sung điều chỉnh kỳ tính thuế có sai sót và bỏ nút tích ở ô gia hạn trên tờ khai.


  • Lỗi 10: Doanh nghiệp kê khai sai mã số thuế Nhà thầu nước ngoài.
  - Nguyên tắc kê khai: Trong hoạt động SXKD khi DN có phát sinh trường hợp phải kê khai thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì DN phải đến cơ quan thuế để được cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài (MST NTNN). Doanh nghiệp kê khai MST NTNN vào chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay.
  - Nội dung khai sai: DN kê khai mã số thuế Cty chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay, nhưng khi đi nộp thuế lại sử dụng MST NTNN dẫn đến tình trạng nợ thuế.

  - Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai: Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:
  Bước 1: Lập tờ khai mẫu số 01/NTNN bổ sung cho tờ khai đã nộp, tại chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay, doanh nghiệp vẫn điền MST Cty. Các số liệu trên tờ khai DN điền bằng “0” ( để điều chỉnh giảm số thuế phải nộp đã khai trên tờ khai trước đó)
  Bước 2: Doanh nghiệp lập và nộp tờ khai mẫu số 01/NTNN tại chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay, doanh nghiệp nhập mã số thuế NTNN mà cơ quan thuế cấp cho DN ( nếu DN kê khai trực tuyến tại trang web của Tổng cục thuế thì góc bên phải dòng MST có nút nhỏ, DN click chọn để đổi sang MST nhà thầu nước ngoài. Nếu DN kê khai bằng phần mềm HTKK thì doanh nghiệp sử dụng MST NTNN kê khai giống như kê khai một DN mới phát sinh, DN tạo mới MST và chọn tờ khai 01/NTNN) và kê khai các nội dung còn lại trên mẫu số 01/NTNN theo thực tế phát sinh.
  Ví dụ 10: DN kê khai sai mã số thuế nhà thầu nước ngoài
  Ngày 15/3/2016 doanh nghiệp nộp tờ khai thuế NTNN mẫu số 01/NTNN . trên tờ khai NTNN tại chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay, doanh nghiệp điền mã số thuế Cty do DN không sửa được MST khi lập tờ khai nhà thầu nước ngoài. Sau đó DN đi nộp tiền thuế theo MST nhà thầu nước ngoài và dẫn đến tình trạng sai lệch về nợ thuế giữa MST Cty và MST nhà thầu nước ngoài.
  Để khắc phục lỗi này: Doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau
  Bước 1: Lập tờ khai mẫu số 01/NTNN bổ sung cho tờ khai nộp ngày 15/3/2016, tại chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay, doanh nghiệp vẫn điền MST Cty. Các số liệu trên tờ khai DN điền bằng “0” ( để điều chỉnh giảm số thuế phải nộp đã khai trên tờ khai ngày 15/3/2016 trước đó.
  Bước 2: Doanh nghiệp lập và nộp tờ khai mẫu số 01/NTNN tại chỉ tiêu [05]- mã số thuế của bên VN khấu trừ và nộp thuế thay, doanh nghiệp nhập mã số thuế NTNN mà cơ quan thuế cấp cho DN ( nếu DN kê khai trực tuyến tại trang web của Tổng cục thuế thì góc bên phải dòng MST có nút nhỏ, DN click chọn để đổi sang MST nhà thầu nước ngoài. Nếu DN kê khai bằng phần mềm HTKK thì doanh nghiệp sử dụng MST NTNN kê khai giống như kê khai một DN mới phát sinh, DN tạo mới MST và chọn tờ khai 01/NTNN) và kê khai các nội dung còn lại trên mẫu số 01/NTNN theo thực tế phát sinh.
  Trên đây là một số lỗi kê khai doanh nghiệp thường mắc phải, ảnh hưởng đến dữ liệu về thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

   
 3. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  Các bạn chú ý: Trong tờ khai bổ sung nếu có mục tính phạt nộp chậm thì các bạn xóa nó đi, và lưu tờ khai lại sau đó gửi lên mạng cục thuế. Nếu không thì bên thuế sẽ tính phạt nộm chậm bạn 2 lần (nguyên nhân do trên hệ thống mạng của cơ quan thuế họ tự tính phạt nộp chậm rồi bạn ko cần phải tính nữa)
   
 4. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  Khi đã làm tờ khai và nôp cho cơ quan thuế xong đi du lịch giường nằm với anh/em iu về kiểm tra lại phát hiện ra sai sót cần điều chỉnh.
  A. Nếu còn hạn để nộp tờ khai thì:
  - Làm lại tờ khai với thông tin đúng + công văn giải trình
  - Nộp qua mạng, trực tiếp, hoặc qua bưu chính.
  B. Nếu đã hết hạn nộp tờ khai thì:
  1. Nếu chỉ sai thông tin trên tờ khai không liên quan gì tới thuế thì chúng ta làm như sau:
  - Làm lại tờ khai với thông tin đúng + công văn giải trình
  - Nộp qua mạng, trực tiếp, hoặc qua bưu chính.
  2. Nếu sai, sau đó điều chỉnh lại đúng trên tờ khai điều chỉnh--> chỉ tiêu 40 trên bảng KHBS lớn hơn 0 ( Chỉ tiêu 40 >0 ) thì chúng ta làm như sau:
  - Làm tờ khai điều chỉnh tháng có số liệu sai --> nộp qua mạng
  - Nộp tiền thuế GTGT phát sinh tăng ở chỉ tiêu 40 vào ngân sách nhà nước.
  3. Nếu sai, sau đó điều chỉnh lại đúng trên tờ khai điều chỉnh--> chỉ tiêu 40 trên bảng KHBS nhỏ hơn 0 ( Chỉ tiêu 40 <0 ) thì chúng ta làm như sau:
  - Làm tờ khai điều chỉnh tháng có số liệu sai --> nộp qua mạng
  - Ghi nhớ số tiền đã nộp cho cơ quan thuế bị dư để sau này có phát sinh mà bù trừ.
  4. Nếu sai, sau đó điều chỉnh lại đúng trên tờ khai điều chỉnh--> chỉ tiêu 43 trên bảng KHBS nhỏ hơn 0 ( Chỉ tiêu 43 <0 ) thì chúng ta làm như sau:
  - Làm tờ khai điều chỉnh tháng có số liệu sai --> nộp qua mạng
  - Ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau ở chỉ tiêu 43 trên bảng KHBS vào chỉ tiêu 37 tờ khai mà ở thời điểm phát hiện ra sai sót để điều chỉnh.
  Ví dụ : tại thời điểm hôm nay, ngày 18/05/2017 phát hiện tờ khai quý 1/2015 bị sai, sau khi điều chỉnh lại tờ khai quý 1/2015 thì chỉ tiêu 43 trên bảng KHBS là số âm ( trong ngoặc) số tiền 50.000.000 đồng thì các bạn phải gõ 50.000.000 đồng này vào chỉ tiêu 37 tờ khai quý 2/2017.
  5. Nếu sai, sau đó điều chỉnh lại đúng trên tờ khai điều chỉnh--> chỉ tiêu 43 trên bảng KHBS lớn hơn 0 ( Chỉ tiêu 43 >0 ) thì chúng ta làm như sau:
  - Làm tờ khai điều chỉnh tháng có số liệu sai --> nộp qua mạng
  - Ghi số tiền thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau ở chỉ tiêu 43 trên bảng KHBS vào chỉ tiêu 38 tờ khai mà ở thời điểm phát hiện ra sai sót để điều chỉnh.
  Ví dụ : tại thời điểm hôm nay, ngày 18/05/2017 phát hiện tờ khai quý 1/2015 bị sai, sau khi điều chỉnh lại tờ khai quý 1/2015 thì chỉ tiêu 43 trên bảng KHBS là số dương số tiền 50.000.000 đồng thì các bạn phải gõ 50.000.000 đồng này vào chỉ tiêu 38 tờ khai quý 2/2017.
  Mọi sai sót mà ảnh hưởng tới thuế thì chỉ xẩy ra 4 trường hợp Thức Nguyễn Văn đã kê ở trên mà thôi, nên ko có gì phải lăn tăn nhé.
  Lưu ý: Thời gian khai bỏ sung điều chỉnh là bất cứ khi nào miễn sao trước khi cơ quan thuế thanh kiểm tra nhé.
  Căn cứ pháp lý cho việc khai điều chỉnh này:
  Thông tư 156/2013/TT-BTC
   
 5. Thuy.nguyen

  Thuy.nguyen MEMBER

  Tham gia:
  22/10/17
  Số bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  HCM
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
  thank you!
   
 6. Ngô minh hiền

  Ngô minh hiền MEMBER

  Tham gia:
  5/7/18
  Số bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  Bắc giang
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
  Cảm ơn bạn
   
 7. nguyenchithang

  nguyenchithang MEMBER

  Tham gia:
  9/7/18
  Số bài viết:
  1
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  HCM
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
  Cam on ban
   
 8. xarihuyen

  xarihuyen MEMBER

  Tham gia:
  19/9/18
  Số bài viết:
  3
  Thích đã nhận:
  0
  Đến từ:
  Hưng Yên
  Điểm vinh dự:
  0 Điểm
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...