Thông báo: Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.6

Chủ đề thuộc danh mục 'QUẢN LÝ, KÊ KHAI THUẾ - THỦ TỤC HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ' được đăng bởi ktvn, 26/9/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm

  NỘI DỤNG NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK PHIÊN BẢN 3.4.0, ỨNG DỤNG IHTKK PHIÊN BẢN 3.3.0, PHẦN MỀM QTTNCN PHIÊN BẢN 3.3.0,
  ỨNG DỤNG ITAXVIEWER 1.2.0

  Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và bổ sung một số yêu cầu hỗ trợ người nộp thuế (NNT) kê khai các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.0, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.0, phần mềm hỗ trợ Quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.3.0, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.0, cụ thể như sau:
  1. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai các tờ khai thuế TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên ứng dụng HTKK, iHTKK bao gồm:
  • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm thu phí tích lũy, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) mẫu số 01/XSBHĐC và phụ lục 01-1/BK-XSBHĐC kèm theo.
  • Tờ khai thuế TNCN (áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế) mẫu số 02/KK-TNCN (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK).
  • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.
  • Tờ khai thuế năm (áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm) mẫu số 01/TKN-XSBHĐC (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK).
  • Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú) mẫu số 06/TNCN.
  • Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay) mẫu số 01/TTS và phụ lục 01-1/BK-TTS đính kèm.
  • Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh) mẫu số 01/CNKD và phụ lục 01-1/BK-CNKD kèm theo (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK)..
  - Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán 01/BC-SDHD-CNKD (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK).
  Lưu ý: Đối với mẫu 01/TTS và 01/CNKD, chỉ hỗ trợ cho tổ chức khai thay kê khai điện tử trên ứng dụng iHTKK.
  1. Nâng cấp và bổ sung mới các chức năng kê khai các tờ khai quyết toán thuế thuế TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC trên ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN, bao gồm:
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, mẫu số 02/QTT-TNCN và phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN kèm theo (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK và QTTNCN).
  • Tờ khai quyết toán thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN và các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN kèm theo.
  • Danh sách cá nhân nhận thu nhập (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN) mẫu số 05/DS-TNCN
  • Nâng cấp chức năng Hỗ trợ in quyết toán thuế TNCN: Hỗ trợ NNT in tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN từ thông tin của cá nhân ủy quyền quyết toán trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN kèm tờ khai 05/QTT-TNCN (nâng cấp riêng trên ứng dụng HTKK và QTTNCN).
  1. Nâng cấp các chức năng kê khai tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn trên ứng dụng HTKK, iHTKK theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC, bao gồm:
  • Tờ khai thuế GTGT (dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) mẫu 01/GTGT:
  • Bổ sung thêm chỉ tiêu Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế [32a] trên tờ khai; Bổ sung Phụ lục Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh mẫu 01-7/GTGT;
  • Hết hiệu lực kê khai đối với Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra mẫu 01-1/GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫu 01-2/GTGT đính kèm tờ khai.
  • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Hết hiệu lực kê khai đối với phụ lục 01-2/GTGT đính kèm tờ khai.
  • Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT: Hết hiệu lực kê khai đối với Phụ lục 04-1/GTGT đính kèm tờ khai.
  • Thông báo phát hành hóa đơn mẫu TB01/AC: Bỏ 2 cột chỉ tiêu về số, ngày của hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm.
  • Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn mẫu BC01/AC: Bỏ cột chỉ tiêu về địa chỉ của Tổ chức đặt in/ sử dụng phần mềm tự in hóa đơn.
  • Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (mẫu BC21/AC): Cập nhật danh mục lý do mất, cháy, hỏng hóa đơn tại cột Ghi chú.
  1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN đáp ứng một số yêu cầu của người sử dụng
  • Cập nhật quy định về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc theo thông tin trên giấy khai sinh quy định trong Thông tư số 15/2016/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ:
  • Không bắt buộc phải nhập thông tin về quyển trên giấy khai sinh của người phụ thuộc kê khai tại Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 16TH) và Phụ lục Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN) kèm theo tờ khai 05/QTT-TNCN. Đối với trường hợp này, cơ quan thuế không cấp mã NPT và thông báo lý do không cấp mã là “Tạm thời chưa cấp MST cho NPT có giấy khai sinh không có thông tin quyển số” nhưng vẫn xét cho giảm trừ gia cảnh theo quy định.
  • Cập nhật tên cột 13 trên mẫu 16TH và 05/QTT-TNCN thành “CMND/Hộ chiếu/Số định danh cá nhân của NPT”.
  • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu 01/BVMT, tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu 02/BVMT: Hỗ trợ tính chỉ tiêu Số phí phải nộp trong kỳ cột (6) theo công thức, cho phép sửa.
  • Cập nhật danh mục địa bàn hành chính: Đổi tên “Chi cục Thuế thị xã Bắc Cạn” thành “Chi cục Thuế thành phố Bắc Cạn”
  • Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/TNDN: Bổ sung bảng phân bổ tiền thuế TNDN theo địa bàn tỉnh, thành phố từ hoạt động kinh doanh xổ số điện toán mẫu 02/PL-XSĐT đính kèm tờ khai 03/TNDN (nâng cấp trên ứng dụng iHTKK).
  1. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.0:
  • Nâng cấp các chức năng ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.0 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.0 nêu trên.
  1. Về hiệu lực mẫu biểu:
  • Hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý (khai lần đầu và bổ sung):
  • Đối với các kỳ tính thuế trước tháng 07/2015, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Đối với kỳ tính thuế từ tháng 07/2015 trở đi, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN (khai lần đầu và bổ sung):
  • Đối với các kỳ tính thuế trước năm 2015, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Đối với kỳ tính thuế từ năm 2015 trở đi, kê khai theo mẫu biểu của Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Riêng đối với tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD và Báo cáo sử dụng hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán mẫu 01/BC-SDHD-CNKD (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) áp dụng từ kỳ tính thuế tháng 01/2016; Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản mẫu 01/TTS (ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC) áp dụng cho tất cả các kỳ tính thuế.
  Tuy nhiên, do đến nay Tổng cục Thuế mới nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ khai và xử lý tờ khai TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nên đối với các hồ sơ khai thuế TNCN tháng/quý/năm/quyết toán (lần đầu) mà NNT đã khai theo mẫu Thông tư số 156/2013/TT-BTC và gửi thành công đến cơ quan Thuế trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến trước thời điểm triển khai (ngày 24/9/2016), nếu có phát sinh khai bổ sung cho các kỳ tính thuế đó thì NNT kê khai bổ sung theo mẫu của Thông tư số 156/2013/TT-BTC trên các ứng dụng HTKK, iHTKK, QTTNCN (trừ hồ sơ khai thuế cho thuê tài sản)./.
   
 2. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm


  Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1


  Ngày 11/11/2016

  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 đáp ứng Nghị định số 06/2015/NĐ-CP, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, Thông tư số 160/2013/TT-BTC, Thông tư số 176/2014/TT-BTC và một số yêu cầu của người sử dụng
  Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên, Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước, Thông tư số 176/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh “Vietsovpetro” từ lô 09-1 và yêu cầu nghiệp vụ kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.1, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.3.1, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.2.1 cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng HTKK, iHTKK:

  - Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN:
  + Hỗ trợ tính Thuế TNDN phải nộp của bất động sản trong năm [15] = Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập quỹ KHCN [13] x Thuế suất [14] trên Phụ lục 03-5/TNDN đính kèm tờ quyết toán 03/TNDN theo quy định trong Thông tư số 96/2015/TT-BTC và cho phép sửa chỉ tiêu [15] để đáp ứng trường hợp NNT có cả doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (thuế suất 20%) và doanh thu từ kinh doanh nhà ở xã hội (thuế suất 10%).
  + Hết hiệu lực kê khai Phụ lục 03-6/TNDN đính kèm tờ khai 03/TNDN từ kỳ tính thuế năm 2016 trở đi.
  + Bổ sung chức năng kê khai Phụ lục 02 - Báo cáo trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC khi kê khai tờ khai 03/TNDN từ kỳ tính thuế 2016 trở đi.
  - Nâng cấp ứng dụng để bổ sung chức năng lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (mẫu số 02), Báo cáo mất tem rượu (mẫu 03), Báo cáo sử dụng tem rượu (mẫu số 06) ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC;

  2. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iHTKK:

  - Nâng cấp Tờ khai, quyết toán thuế tài nguyên mẫu 02/TAIN đáp ứng Thông tư số 152/2015/TT-BTC: Hỗ trợ gửi kèm Bảng kê sản lượng khai thác khoáng sản định dạng word/excel khi kê khai tờ khai 02/TAIN.
  - Nâng cấp các tờ khai thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên danh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013 theo Thông tư số 176/2014/TT-BTC, cụ thể:
  + Tờ khai thuế tạm tính mẫu số 01/TK-VSP
  + Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu số 02/TAIN-VSP và phụ lục 02/1/TAIN-VSP đính kèm
  + Tờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên mẫu số 01/ĐCĐB-VSP
  + Tờ khai phụ thu tạm tính (đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại) mẫu số 01-1/PTHU-VSP
  + Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 02/PTHU-VSP và phụ lục 02-1/PTHU-VSP đính kèm
  + Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (áp dụng đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại) mẫu số 01-1/TNDN-VSP
  + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 02/TNDN-VSP
  - Nâng cấp các chức năng kê khai, quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính Phủ:
  + Tờ khai thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro) mẫu 01A/TNS
  + Tờ khai thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (các hợp đồng phân chia sản phẩm) mẫu 01B/TNS
  + Tờ khai các khoản nộp ngân sách nhà nước mẫu 01C/TNS
  + Tờ khai Báo cáo tổng hợp số thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro) mẫu 03A/TNS
  + Tờ khai Báo cáo tổng hợp số thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước (Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro) mẫu 03B/TNS

  3. Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng iTaxViewer:

  - Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.2.1 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1.
  Bắt đầu từ ngày 12/11/2016, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.1, iHTKK 3.3.1, iTaxViewer 1.2.1 thay cho các phiên bản trước đây.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
  + Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.1: [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  + Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.3.1, iTaxViewer 1.2.1: Thực hiện kê khai hoặc tải bộ cài iTaxViewer tại [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK, iTaxViewer do Cơ quan Thuế cung cấp.
  Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
   
 3. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO​
  Về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN, khai thuế tài nguyên đối với hoạt động thủy điện năm 2016 và một số yêu cầu của người sử dụng
  Link tải: [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ về quyết toán thuế TNCN năm 2016 đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện (do năm 2016 có thay đổi thuế suất đối với loại tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện) và một số yêu cầu của người sử dụng, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.4.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.2, cụ thể như sau:
  - Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 05/QTT-TNCN trên ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2016, cụ thể:
  + Hỗ trợ tự động tổng hợp thông tin từ phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN lên các chỉ tiêu Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân (đối với cá nhân cư trú) [29], Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế (đối với cá nhân cư trú) [32], Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ (đối với cá nhân cư trú) [35], Tổng số thuế được giảm do làm việc tại khu kinh tế (đối với cá nhân cư trú) [38], Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [40], Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động [41] trên tờ khai 05/QTT-TNCN, cho phép sửa.
  + Đối với tổ chức thuộc diện quyết toán ủy quyền quyết toán thuộc trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp), tổ chức thực hiện xác định lại giá trị chỉ tiêu [29], [32], [35], [38], [40], [41] trên tờ khai 05/QTT-TNCN đảm bảo số liệu tương ứng với thu nhập từ tiền lương tiền công được chi trả tại đơn vị, không bao gồm số liệu tại các đơn vị khác của người lao động được điều chuyển.
  - Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai và quyết toán thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện mẫu 03/TĐ-TAIN, 03A/TĐ-TAIN trên ứng dụng HTKK, iHTKK đáp ứng yêu cầu thay đổi thuế suất đối với loại tài nguyên nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện) theo Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/1/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên (hiệu lực từ ngày 01/7/2016): Hỗ trợ tính chỉ tiêu [27] - Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ theo công thức tính và cho phép sửa.
  - Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính trên Phụ lục Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/QTT-TNCN đính kèm tờ khai 05/QTT-TNCN (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2015), Phụ lục Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/BK-TNCN đính kèm tờ khai 05/KK-TNCN (áp dụng cho các kỳ tính thuế trước năm 2015), Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh trên ứng dụng HTKK, cụ thể:
  + Đổi tên “Thị xã Cẩm Phả” thành “Thành phố Cẩm Phả” thuộc tỉnh Quảng Ninh
  + Đổi tên “Thị xã Lai Châu” thành “Thành phố Lai Châu” thuộc tỉnh Lai Châu
  + Đổi tên “Thị xã Đông Hà” thành “Thành phố Đông Hà” thuộc tỉnh Quảng Trị
  + Đổi tên “Huyện Sông Cầu” thành “Thị xã Sông Cầu” thuộc tỉnh Phú Yên
  + Đổi tên “Thị xã Tây Ninh” thành “Thành phố Tây Ninh” thuộc tỉnh Tây Ninh
  + Đổi tên “Thị xã Châu Đốc” thành “Thành phố Châu Đốc” thuộc tỉnh An Giang
  + Đổi tên “Thị trấn Đại Từ” thành “Thị trấn Hùng Sơn” thuộc huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên
  + Đổi tên “Huyện Mỹ Văn” thành “Huyện Mỹ Hào” thuộc tỉnh Hưng Yên
  + Thêm mới các xã Quảng Châu, Quảng Đại, Quảng Hùng, Quảng Minh, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc Thị xã Sầm Sơn - tỉnh Thanh Hóa
  Bắt đầu từ ngày 08/04/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.2, iHTKK 3.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.
  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
  + Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.2: [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  + Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.2: Thực hiện kê khai tại [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK do Cơ quan Thuế cung cấp.
   
 4. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  06/05/2017 - TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 3.4.3 VÀ iHTKK 3.4.3
  Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
  =============
  I. NỘI DUNG NÂNG CẤP​
  Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo công văn số 1160/TCT-DNL ngày 29/03/2017 của Tổng cục Thuế về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.4.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.3. Trong đó, ứng dụng cập nhật bổ sung danh mục hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường để hỗ trợ doanh nghiệp kê khai tách riêng được chỉ tiêu sản lượng xăng, dầu sản xuất bán ra trong nước và sản lượng xăng, dầu nhập khẩu bán ra trong nước trên tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu 01/TBVMT đồng thời hết hiệu lực kê khai đối với một số khoản thu từ hàng hóa nhập khẩu (do cơ quan Hải quan quản lý).
  Bắt đầu từ ngày 06/5/2017, khi kê khai tờ khai thuế bảo vệ môi trường có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.3, iHTKK 3.4.3 thay cho các phiên bản trước đây.
  II. BỘ CÀI ĐẶT HTKK 3.4.3 Tải tại đây:
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Nguồn : TCT
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/5/17
 5. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  Thông báo v/v nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  V/v: Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.4.6, ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.4.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước
  Tổng cục đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng iHTKK, HTKK đáp ứng yêu cầu kiểm tra ràng buộc ngày bắt đầu sử dụng biên lai phí lệ phí so với ngày báo cáo phát hành biên lai phí lệ phí (Tổ chức thu phí, lệ phí: từ 15 ngày thành 5 ngày trước khi bắt đầu sử dụng biên lai. Cơ quan Thuế: từ 15 ngày trước ngày bắt đầu sử dụng thành 10 ngày kể từ ngày lập thông báo phát hành) theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
  Bắt đầu từ ngày 27/06/2017, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, Cơ quan thuế hướng dẫn tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.5, iHTKK 3.4.6 thay cho các phiên bản trước đây.
  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:
  + Ứng dụng HTKK phiên bản 3.4.5:
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Hoặc
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  + Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.6: Thực hiện kê khai tại [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK, iHTKK do Cơ quan Thuế cung cấp.
  Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.
   
 6. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  806
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.665.029 Điểm
  TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
  V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.6 đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh
  ======$======
  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK phiên bản 3.8.6 đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đồng thời cập nhật một số lỗi/yêu cầu nghiệp vụ phát sinh khi triển khai phiên bản 3.8.5 như sau:

  1. Nâng cấp một số chức năng đáp ứng danh mục ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018: Bao gồm các chức năng kê khai Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN), tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD), chức năng Đăng ký danh mục ngành nghề kinh doanh. Trong đó, người nộp thuế (NNT) lưu ý khi kê khai chỉ tiêu [06] – Ngành nghề kinh doanh trên tờ khai 03/TNDN và 01/CNKD như sau:
  - Nếu NNT mới đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh trước ngày 20/08/2018, khi kê khai NNT chọn các ngành nghề kinh doanh không có tiền tố “QĐ27” ở trước tên ngành nghề kinh doanh.
  - Nếu NNT mới đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi thông tin ngành nghề kinh doanh sau ngày 20/08/2018, NNT chọn các ngành nghề kinh doanh có tiền tố “QĐ27” ở trước tên ngành nghề kinh doanh. Trường hợp NNT chỉ thay đổi một số ngành nghề trong số các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trước ngày 20/8/2018 thì chỉ chọn ngành nghề kinh doanh có tiền tố “QĐ27” cho những ngành nghề mới thay đổi (chọn ngành nghề không có tiền tố “QĐ27” cho ngành nghề cũ).

  2. Nâng cấp ứng dụng HTKK đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, bao gồm:
  - Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu 05/KK-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [25] – Cá nhân không cư trú hỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.
  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhận trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) mẫu 05/QTT-TNCN: Cập nhật các chỉ tiêu, bao gồm: chỉ tiêu [21] – Tổng số người lao động, chỉ tiêu [24] – Cá nhân cư trú, chỉ tiêu [26] – Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lầnhỗ trợ nhập dạng số tối đa 13 ký tự.
  - Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB: Cập nhật ứng dụng cho phép người nộp thuế có thể kê khai nhiều dòng cho cùng một tên loại hàng hóa nhưng khác đơn vị tính.
  - Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT: Cập nhật bỏ ràng buộc chỉ tiêu [28a] - Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [28] - Tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào. Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28], nếu không thỏa mãn thì ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ "Chỉ tiêu [28a] phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng chỉ tiêu [21] + [21a] + [28]".
  Bắt đầu từ ngày 25/08/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.6 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.
  Lưu ý : Đối với NNT thuộc Cục Thuế các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý thì sử dụng ứng dụng HTKK 4.0.6 để kê khai.

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.6 tại địa chỉ: [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]

  Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
  Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp./.
  Ứng dụng kê khai HTKK 3.8.6 tải tại đây:
  [Vui lòng đăng nhập/đăng ký để nhìn thấy link]
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...