Thông tư số: 87/1018/TT-BTC ngày 27/9/2018 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định thuế

Chủ đề thuộc danh mục 'QUẢN LÝ THUẾ - HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ' được đăng bởi ktvn, 1/12/18.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  805
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.465.029 Điểm
  Thông tư số: 87/1018/TT-BTC ngày 27/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số: 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
  Điểm mới đầu tiên của Thông tư này là quy định được tạm dừng hoặc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế nếu đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế mà cơ quan thuế đã ban hành một trong các văn bản:
  – Thông báo nộp dần tiền thuế nợ;
  – Quyết định gia hạn nộp thuế;
  – Thông báo không tính tiền chậm nộp;
  …….
   

  Files được đính kèm:

  • Tên File : 87-2018-TT-BTC.doc
   Kích thước File:
   141,9 KB
   Lượt xem:
   0 Lần
   Giá:
   0 Điểm

   Sử dụng điểm vinh dự để tải file đính kèm

   Điểm vinh dự đang có:
   N/A Điểm
 2. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  805
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.465.029 Điểm
  Tổng cục Thuế giới thiệu toàn văn điểm mới Thông tư 87/2018/TT-BT

  Ngày 08/11/2018, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 4376/TCT-QLN giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 87/2018/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế sau đây:

  - Tại Khoản 1 Điều 1:
  Bổ sung quy định tạm dừng hoặc chưa thực hiện cưỡng chế đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt mà số tiền đang bị cưỡng chế hoặc đến thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế đã được cơ quan thuế ban hành quyết định gia hạn nộp thuế hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.
  - Tại Khoản 2 Điều 1:
  Sửa đổi quy định về gửi quyết định cho đối tượng bị cưỡng chế, cụ thể: Quyết định cưỡng chế phải được gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế theo phương thức điện tử đối với trường hợp đối tượng bị cưỡng chế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử.
  Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện cho đối tượng bị cưỡng chế.
  - Tại Khoản 3 Điều 1:
  Bổ sung quy định chấm dứt hiệu lực Quyết định cưỡng chế đối với trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp dần tiền thuế nợ, gia hạn nộp thuế hoặc không tính tiền chậm nộp thuế.
  Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định nộp dân tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp….
  - Tại khoản 4 Điều 1:
  Bỏ nội dung xác minh thông tin về số tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế và cơ quan thuế căn cứ vào cơ sở dữ liệu hiện có của ngành hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có) để ban hành quyết định cưỡng chế.
  Trong trường hợp cơ sở dữ liệu tại cơ quan thuế không đầy đủ thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế yêu cầu kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế.
  - Tại khoản 5 Điều 1:
  Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC về thời điểm ban hành quyết định cưỡng chế là “Sau ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày: Số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế; hết thời hạn cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định của pháp luật”, thay vì trước đây thì quyết định cưỡng chế phải ban hành “Trong ngày thứ 91 (chín mươi mốt) kể từ ngày: số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế hết thời hạn nộp thuế;...”.
  Bãi bỏ Điểm d Khoản 3 Điều 11 về nội dung yêu cầu kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ.
  Xem thêm chi tiết tại Công văn 4376/TCT-QL.
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...