Xử lý trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe hoặc xe mang tên cá nhân là Giám đốc

Chủ đề thuộc danh mục 'CHIA SẺ KINH NGHIỆM' được đăng bởi ktvn, 14/10/16.

 1. ktvn

  ktvn Ban quản trị MOD

  Tham gia:
  10/9/16
  Số bài viết:
  805
  Thích đã nhận:
  898
  Đến từ:
  Thủ đô Hà Nội
  Điểm vinh dự:
  3.415.028 Điểm
  + Công ty vận tải nhưng không có xe
  Xử lý trường hợp công ty dịch vụ vận tải nhưng không có xe hoặc xe mang tên cá nhân là Giám đốc
  - Xe mang tên sở hữu là cá nhân giám đốc
  - Chủ sở hữu là cá nhân nên chi phí khấu hao xe sẽ không được chấp nhận là chi phí hợp lý

  - Một là làm hợp đồng thuê xe công ty thuê lại với giám đốc => hàng tháng chi phí thuê xe + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý
  - Hai là làm biên bản góp vốn vào công ty => tiến hành sang tên đổi chủ từ giám đốc sang công ty: hàng tháng được khấu hao + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý
  - Ba là làm thủ tục bán xe cho công ty => tiến hành sang tên đổi chủ từ giám đốc sang công ty: hàng tháng được khấu hao + xăng dầu + sửa chữa xe là chi phí hợp lý

  = > Bên cơ quan thuế không châp nhận chi phí khấu hao là chi phí hợp lý dựa trên căn cứ luật hiện hành
  Căn cứ: Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

  b) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).  Tham khao thêm:
  Mượn, thuê xe ô tô con
  *Căn cứ pháp lý:
  - Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định đối tượng nộp thuế
  - Điều 4 Luật thuế GTGT số 12/2008/QH 12 quy định người nộp thuế
  - Khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập hoá đơn;
  - Điều 512 đến Điều 517 Mục 6 Chương XVIII Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc cho, mượn tài sản

  *Theo đó:
  + Trường hợp: cá nhân cho doanh nghiệp mượn xe
  - Cá nhân không kinh doanh cho mượn tài sản không phát sinh doanh thu thì không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn này.
  - Trường hợp cá nhân có xe tải trước đây sử dụng vào hoạt động kinh doanh nộp thuế khoán, sau đó không còn dùng để hoạt động kinh doanh mà cho mượn xe theo kỳ hạn, không thu tiền, không phát sinh doanh thu nên không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn xe.
  - Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi mượn để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi mượn này.
  + Trường hợp: cá nhân cho doanh nghiệp thuê xe
  - Trường hợp cá nhân không còn dùng xe để hoạt động kinh doanh mà cho thuê xe theo kỳ hạn, có thu tiền nghĩa là có phát sinh doanh thu thì cá nhân phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với doanh thu cho thuê và lập hoá đơn (hoặc liên hệ với cơ quan thuế để cấp hoá đơn lẻ) theo quy định.
  - Bên Công ty căn cứ hoá đơn để hạch toán chi phí đi thuê vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN; Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi thuê để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi thuê này.

  Chi tiết tại: Công văn số 2623/CCT-TTHT ngày 10/6/2014 của Chi cục Thuế huyện Diên Khánh trả lời Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn về chính sách thuế khi mượn, thuê xe
  Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn
  Địa chỉ: 27 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

  Trả lời công văn không số ghi ngày 07/5/2014 và các văn bản bổ sung thông tin ghi ngày 15/5/2014, ngày 20/5/2014 của Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn (Công ty) về nghĩa vụ thuế khi mượn, thuê xe tải hoạt động kinh doanh, Chi cục Thuế huyện Diên Khánh có ý kiến như sau:
  1/ Về nghĩa vụ thuế khi mượn xe tải để hoạt động kinh doanh:
  Vấn đề này, Cục Thuế Khánh Hoà có công văn số 2705/CT-THNVDT ngày 04/6/2014 về chính sách thuế đối với hoạt động cho mượn tài sản căn cứ vào các quy định: Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định đối tượng nộp thuế; Điều 4 Luật thuế GTGT số 12/2008/QH 12 quy định người nộp thuế; Khoản 1 Điều 14 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập hoá đơn; Điều 512 đến Điều 517 Mục 6 Chương XVIII Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 quy định quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến việc cho, mượn tài sản và hướng dẫn như sau: cá nhân không kinh doanh cho mượn tài sản không phát sinh doanh thu thì không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn này.
  Vây trường hợp cá nhân có xe tải trước đây sử dụng vào hoạt động kinh doanh nộp thuế khoán, sau đó không còn dùng để hoạt động kinh doanh mà cho mượn xe theo kỳ hạn, không thu tiền, không phát sinh doanh thu nên không phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho mượn xe.
  Bên Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi mượn để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi mượn này.
  2/ Về nghĩa vụ thuế khi thuê xe tải để hoạt động kinh doanh (có trả tiền thuê xe):
  Trường hợp cá nhân không còn dùng xe để hoạt động kinh doanh mà cho thuê xe theo kỳ hạn, có thu tiền nghĩa là có phát sinh doanh thu thì cá nhân phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với doanh thu cho thuê và lập hoá đơn (hoặc liên hệ với cơ quan thuế để cấp hoá đơn lẻ) theo quy định.
  Bên Công ty căn cứ hoá đơn để hạch toán chi phí đi thuê vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN; Công ty sử dụng 02 chiếc xe đi thuê để hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu tạo ra từ hoạt động kinh doanh của 02 chiếc xe đi thuê này.

  Chi cục Thuế huyện Diên Khánh trả lời để Công ty TNHH Hoàng Đăng Tuấn được biết và thực hiện ./.
   

Ủng hộ diễn đàn

Đang tải...